ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Κατά την κυνηγετική περίοδο 2002-2003 ο θηροφύλακας του Συλλόγου μαζί με τον Ομοσπονδιακό και με το δασοφύλακα του Δασαρχείου πραγματοποίησαν συνολικά 350 ελέγχους και υπέβαλλαν 13 μηνύσεις για περαπτώματα περί θήρας.
28/8/2002 Κ.Π.κάτοικος Βερτίσκου κυνηγύσε παράνομα με σκυλιά δίωξης.
22/8/2002 Τ.Α. κάτοικος Βερτίσκου κυνηγούσε παράνομα με σκυλιά δίωξης.
01/09/2002 Τ.Γ. κάτοικος Χρυσόπετρας Κιλκίς έφερε όπλο που έπαιρνε πάνω από 3 σφαίρες και εκτός θήκης.
12/11/2002 Κ.Β. κάτοικος Καβαλαρίου κυνηγούσε με σκύλο δίωξης.
26/01/2003 K.Γ. και Ζ.Α. κάτοικοι Θεσσαλονίκης εκπαίδευαν σκυλιά μέσα σε καταφύγιο θηραμάτων.
15/02/2003 Μ.Κ. και Κ.Δ. κάτοικοι Θεσσαλονίκης κυνηγούσαν με απαγορευτική διάταξη.
16/02/2003 ΑΙ.Α. και Λ.Α. κάτοικοι Θεσσαλονίκης φέρανε όπλα που έπαιρναν πάνω από 3 σφαίρες.
18/07/2003 Μ.Ι. κάτοικος Μικροκώμης εκπαίδευε σκυλιά δίωξης σε καταφύγιο θηραμάτων.
09/12/2003 Λ.Γ. κάτοικος Θεσσαλονίκης και Μ.Π. κάτοικος Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης κυνηγούσαν με απαγορευτική διάταξη.