ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
«Τα του Οίκου εν Τάξει» και με προοπτικές ανάτπυξης!!!
Με στόχο την ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι του νομού Σερρών συνεργάστηκαν και συνεχίζουν να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς.
Στα πλαίσια των συνεργασιών, ανατέθηκε προαιρετικά από τον καθηγητή του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών κ.Βασίλειο Τσούκα, σε φοιτητές θέμα με τίτλο «Ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού». Το έργο ανέλαβαν οι φοιτητές Τσέπελας Θεοχάρης και ο Κοντός Κωνσταντίνος (μέλη κυνηγετικών οργανώσεων). Η εργασία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Αξιολογήθηκε με «άριστα» και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.
Η κίνηση κρίθηκε απαραίτητη, αφού είναι ανάγκη πλέον να γίνει μελέτη των προβλημάτων και να δοθούν προτάσεις για ανάπτυξη και βελτίωση τόσο των βιοτόπων όσο και των τουριστικών υποδομών.
Οι εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Οργανώσεων του νομού σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη κ.Χρήστο Νάκη (Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο) ενίσχυσαν την προσπάθεια των φοιτητών με πληροφορίες που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα και το έργο τους προς την κατεύθυνση αυτή.
Είναι γνωστό ότι το νομό μας επισκέπτεται μεγάλος αριθμός κυνηγών από πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυνηγετικός Τουρισμός θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο νομού. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλης υποδομής και μιας ολοκληρωμένης κυνηγετικής – τουριστικής πολιτικής από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Αξιοσημείωτο είναι πως οι Κυνηγετικές Οργανώσεις διατηρούν άριστες σχέσεις με εκπαιδευτικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι. κ.ά) και παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο. Στο πλευρό των Κυνηγετικών Οργανώσεων, φαίνεται να είναι ο κόσμος των φοιτητών που θέλει να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία και τη προστασία του περιβάλλοντος.