ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καστοριάς
Ο 1ος Κυνηγετικός Σύλλογος Καστοριάς αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν από την εγκατάλειψη γεωργικών καλλιεργειών στα ορεινά της ζώνης ευθύνης του, συνεχίζει την βελτίωση των βιοτόπων με φθινοπωρινές σπορές, ώστε να υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης των ενδημικών θηραμάτων.
Μετά από μελέτη που συντάχθηκε για λογαριασμό του Συλλόγου προέβη στη σπορά επιλεγμένων εκτάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών.
Η υλοποίηση του διαχειριστικού αυτού σταδίου ολοκληρώθηκε με την ενεργή συμπαράσταση της ΣΤ’ ΚΟΜΑ-Θ, την συναίνεση του Δασαρχείου Καστοριάς και Δήμων του Νομού.