ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Νομοθετική Ρύθμιση για την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων
Ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την προστασία και τη βελτίωση της άγριας πανίδας, αποτελεί η πρόσφατη τροπολογία που υπερψηφίστηκε στις 04/12 από τη Βουλή σχετικά με τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, μετά από σχετική πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Μετά την τροπολογία αυτή, μπορούν πλέον οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων να ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά χωρίς κωλύματα και αμφισβητήσεις. Έχουν πλέον θεσμοθετημένα τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ελέγχους και σε μηνύσεις, να λειτουργούν δηλαδή όπως ακριβώς ένα δημόσιο όργανο που είναι αρμόδιο για την τήρηση της νομοθεσίας και την πάταξη της λαθροθηρίας γενικότερα.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην τέλεση αποτελεσματικού έργου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και απάντηση σε όσους έχουν αμφισβητήσει το ρόλο αυτό. Ταυτόχρονα με την τροπολογία αυτή (* αναλυτικά η τροπολογία αναφέρεται στο τέλος του δελτίου) έγινε ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με την πρόσληψη, απασχόληση και αναγνώριση των θηροφυλάκων και μπήκε ένα τέλος σε διάφορες αμφισβητήσεις και παρερμηνείες του ρόλου της.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος θεωρεί αυτή την τροπολογία ως μια επιπλέον θωράκιση του θεσμού της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και για το λόγο αυτό, εκ μέρους του συνόλου των κυνηγών, συγχαίρει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και τους βουλευτές που την υπερψήφισαν.
Είναι γεγονός ότι κατά το σύντομο χρόνο λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά με καταγεγραμμένη αύξηση του ενδημικού θηράματος. Είναι βέβαιο πως μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων θα συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυταπάρνηση και πέραν αντιξοοτήτων του ωραρίου το δύσκολο και πολύτιμο έργο της πάταξης της λαθροθηρίας και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα. Έργο το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών αλλά και διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων και αρχικοί πολέμιοι του θεσμού της Θηροφυλακής έχουν επανειλημμένα αναγνωρίσει ως αποτέλεσμα για την διατήρηση και διαφύλαξη της άγριας πανίδας.

Ο Πρόεδρος – ΝΙΚ.ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
Ο Γεν.Γραμματέας – ΙΩΑΝ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
«13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 267 παρατίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
«Οι αναγνωριζόμενοι ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, θεωρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 περίπτωση α’ του Ποινικού Κώδικα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις ανακριτικές πράξεις για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, όπως το άρθρο 289 του Δασικού Κώδικα ορίζει. Στις σχετικές δίκες μπορούν να παρίστανται, χωρίς προδικασία και ανεξαρτήτως περιουσιακής ζημιάς ως πολιτικώς ενάγουσες και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις καταρτίζουν προγράμματα κίνησης των θηροφυλάκων, τα οποία κοινοποιούν στις οικίες δασικές αρχές, υποχρεούνται Δε να παρακολουθούν την υλοποίηση τους παρέχοντας κάθε αιτούμενη πληροφορία και αρωγή προς τις δασικές αρχές.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καθορίζονται τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν την πρόσληψη και τη λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.