ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από τον Κυνοφιλικό Όμιλο Τρικάλων
Κάθε ενδιαφερόμενο για ανάληψη της χορηγίας του ομίλου για τα έτη 2004-05. Πέρας υποβολής ενδιαφέροντος ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 203.
Πληροφορίες θα δίδονται από τον Πρόεδρο του ομίλου κο Καραντώνη στα τηλέφωνα 24310-30414 και 6976672476.
Ο προγραμματισμός για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται στο παράρτημα
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόγραμμα αγώνων 2004
Μάρτιος – ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – ορτύκι).
Απρίλιος ΕΦΥΠ - ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (Ορτύκι)
Μάιος – Έκθεση μορφολογίας Group 7
Σεπτέμβριος - ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – φασιανός)
Δεκέμβριος - ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – μπεκάτσα)
Πρόγραμμα αγώνων 2005
Μάρτιος - ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – ορτύκι)
Απρίλιος – ΕΦΥΠ ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (ορτύκι)
Μάιος –Έκθεση μορφολογίας Group 7
Σεπτέμβριος ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – μπεκάτσα)
Δεκέμβριος - ΑΚΙ πρακτικού κυνηγίου (2ημερος – μπεκάτσα)