ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Απελευθέρωση φασιανών στην Λευκάδα
Σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 16-10-03 ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λευκάδας παρέλαβε από την ομοσπονδία μας Δ’ ΚΟΣΕ εκατόν είκοσι κοχλικούς φασιανούς σε άριστη φυσική κατάσταση και πλήρως εγκλιματισμένους. Η απελευθέρωση ήταν άμεση και έγινε με την προβλεπόμενη νομιμότητα. Ο κόσμος που παραβρέθηκε στην απελευθέρωση το ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα γιατί τα πουλιά όπως προανάφερα ήταν μεγάλα και η φυσική κατάστασή τους άριστη.
Ευχαριστούμε την Δ’ ΚΟΣΕ για τις προσπάθειες που κάνει για την βελτίωση της πανίδας. Οι απελευθερώσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα εκτός της βελτίωσης των βιοτόπων να μειώνει και την πίεση που δέχεται το ενδημικό θήραμα.