ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Γ' ΚΥΝ. ΟΜΟΣΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κύριε Υπουργέ,
    
     Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νέου αρχαιολογικού Νόμου 3028(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002 , η θήρα στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού πολιτισμού.
Συνεπεία του συγκεκριμένου νόμου, οι δασικές υπηρεσίες της χώρας προβαίνουν στην έκδοση σχετικών αποφάσεων απαγόρευσης του κυνηγίου σε τεράστιες επιφάνειες με δυσμενείς συνέπειες για 250.000 Έλληνες κυνηγούς που αποτελούν την κυνηγετική οικογένεια δεδομένου ότι ολόκληρη η Ελλάδα αποτελεί ένα τεράστιο αρχαιολογικό χώρο με πλούσια ιστορία και τόπους με μεγάλη μνημειακή και ιστορική αξία.
     Εμείς βέβαια κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα και συμφωνούμε με την απαγόρευση της θήρας στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι σήμερα περιφραγμένοι πλην όμως για τις λοιπές περιοχές, παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η θήρα δεν θα πρέπει να τίθενται σε περιοριστικούς όρους και απαγορεύσεις . Αφού ήδη μέσα στο νομικό πλαίσιο του νόμου περί θήρας, περιέχονται όλες εκείνες οι απαγορεύσεις και τα μέτρα που πρέπει να υφίστανται. Άλλωστε ο ρόλος του σύγχρονου Έλληνα κυνηγού έχει πλέον με την παιδεία και την επιστημονική στήριξη που διαθέτουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, αναχθεί σε ρόλο του ουσιώδους και πραγματικού διαχειριστή της φύσης.
     Πληροφοριaκά σας ενημερώνουμε ότι οι Κυνηγετικές οργανώσεις δαπανούν ποσόν 14.673.514 ευρώ (5 δις δρχ.) περίπου κάθε χρόνο για την προστασία, αναβάθμιση και φύλαξη του θηράματος και του περιβάλλοντος γενικότερα αλλά και για την τήρηση των νόμων.
     Και επίσης πληροφοριακά σας ενημερώνουμε ότι ο ετήσιος τζίρος που πραγματοποιείται στην Ελληνική αγορά από την Κυνηγετική δραστηριότητα ανέρχεται στα 939.104.896 ευρώ(320 δις δρχ).

Παρακαλούμε λοιπόν όπως επαναπροσδιορίσετε το θέμα και αποστείλετε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο στη Δνση θήρας του Υπουργείου Γεωργίας την οποία να μας κοινοποιήσετε, στην οποία με σαφήνεια να περιγράφετε ότι η θήρα απαγορεύεται μόνο στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι το κυνήγι δεν αποτελεί αιτία υποβάθμισης των λοιπών χώρων και θα πρέπει συνεχίζει να ασκείται ελεύθερα και παραδοσιακά όπως ίσχυε μέχρι πρότινος εφαρμοζομένων πάντοτε των σχετικών διατάξεων και νόμων.- Ο Πρόεδρος - - Ο Γ. Γραμματέας –


Μαρκόπουλος Κων/νος Κανελλόπουλος Νικόλαος