ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΓΟ
Με βάση τα σημερινά προβλήματα στη διαχείριση του λαγού και με σκοπό την τεκμηριωμένη επίλυσή τους η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) αποφάσισε να διεξάγει έρευνα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών και Κοζάνης.
Θα γίνει συλλογή δεδομένων και εργαστηριακές αναλύσεις για τη μελέτη στοιχείων φυσιολογίας, παθολογίας και ποιότητας της τροφής του λαγού, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (Τμ. Δασολογίας, Κτηνιατρικής).
Ήδη πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με εκατοντάδες κυνηγούς, υπό την καθοδήγηση των Δασολόγων/Θηραματολόγων της ΚΟΜΑΘ και αναρτήθηκε σχετική αφίσα σε κυνηγετικούς χώρους. Το έργο της συλλογής των δειγμάτων σε τοπικό επίπεδο ανέλαβαν οι θηροφύλακες, ομοσπονδιακοί και των συλλόγων. Από κάθε λαγό, που θηρεύει ο κυνηγός, συλλέγονται όργανα όπως το μάτι και το νεφρό και σημειώνονται στοιχεία για τον βιότοπο. Οι λαγοκυνηγοί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην έκκληση για συνεργασία και ήδη 200 περίπου εθελοντές δήλωσαν συμμετοχή. Σε κάθε συμμετέχοντα εθελοντή κυνηγό έχουν δοθεί μπουκαλάκια συλλογής και φορμόλη συντήρησης.
Επειδή απαιτείται η συλλογή μεγάλου δείγματος, ο κάθε θηρευμένος λαγός δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Παρακαλούνται λοιπόν οι κυνηγοί να επικοινωνήσουν με την ΚΟΜΑΘ στα τηλέφωνα:
-      για τον νομό Θεσσαλονίκης και τους όμορους νομούς, 2310 219656, 6972621323
-      για τον νομό Κοζάνης, 24610 27067, 6937324525.

Τονίζεται ότι η έρευνα γίνεται αποκλειστικά με χρήματα των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών της Βόρειας Ελλάδας.