ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία πραγματοποιεί συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία από 30-9-2003 έως 3-10-2003 στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε συνεργασία με το Υπ. Γεωργίας, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΓΕΩΤΕΕ, Ν.Α. Ηλείας, ΥΕΔΚ Ηλείας, Δ/νση Δασών Ηλείας με θέμα:

"Δασική Πολιτική, Πρεμνοφυή Δάση, Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος."

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου θα είναι οικονομικός χορηγός του συνεδρίου μετά από απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών μας πόρων με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της θηραματοπανίδας, η συνεργασία των επιστημονικών μας συνεργατών με τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη με σκοπό την συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτισή τους που θα τους εξοπλίσει με γνώσεις για την πληρέστερη επεξεργασία των στοιχείων πεδίου που αφορά την άγρια πανίδα και χλωρίδα του τόπου μας.