ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Μελέτη των βιοτόπων του λαγού και της ορεινής πέρδικας για την διαχείριση των πληθυσμών τους
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη την αξία της σωστής διαχείρισης των θηραματικών ειδών ανέθεσε σε καθηγητές της Δασολογική Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από διαγωνισμό , ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα :

‘’ Μελέτη των βιοτόπων του λαγού και της ορεινής πέρδικας για την διαχείριση των πληθυσμών τους ‘’.

Το πρόγραμμα είναι διετές και θα πραγματοποιηθεί σε τρείς [ 3 ] προεπιλεγμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές της Θεσσαλίας.
1.      1. Καλύβια Ελασσόνας
2.      2. Ανάβρα Αλμυρού
3.      3. Πετρίλο Μουζακίου
Οι σκοποί αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι :

1.      1. Προσδιορισμός της ποικιλότητας των βιοτόπων με σκοπό την εκτίμηση της ποσότητας της διαθέσιμης τροφής για τα θηραματικά είδη [ λαγός και ορεινή πέρδικα ].
2.      2. Προσδιορισμός των διατροφικών προτιμήσεων των θηραματικών ειδών που θα μελετηθούν.
3.      3. Εκτίμηση της ζωοχωρητικότητας των βιοτόπων του λαγού και της ορεινής πέρδικας.
4.      4. Περιγραφή των Μορφολογικών – φαινολογικών – οικολογικών και διαχειριστικών χαρακτηριστικών των φυτών που κυριαρχούν στους βιότοπους της περιοχής έρευνας και έχουν υψηλά ποσοστά προτίμησης από τα είδη των θηραμάτων που θα μελετηθούν.

Ελπίζουμε με την επιστημονική μελέτη του λαγού και της ορεινής πέρδικας καθώς και των βιοτόπων τους να βρούμε νέους τρόπους ορθολογικής διαχείρισής τους, πάντα σε αειφορική βάση.
Το κόστος αυτού του ερευνητικού προγράμματος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, από χρήματα των κυνηγών, γιατί πιστεύουμε ότι πλέον ο κυνηγός δεν είναι μόνο θηρευτής αλλά προπάντων σωστός διαχειριστής της πανίδας της χώρας μας.

ΥΓ
Παρακαλούμε όσους συναδέλφους κυνηγούς βρεθούν για κυνήγι στις συγκεκριμένες περιοχές να βοηθήσουν την έρευνα των επιστημόνων με την παροχή των στομάχων των ανωτέρω θηραμάτων που θα θηρεύσουν, στους ανθρώπους αυτούς ή στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας που θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Το γραφείο Τύπου της Ζ΄ Κ.Ο.Θ.