ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Το αειφόρο κυνήγι
Kυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το αειφόρο κυνήγι» επί τάπητος στη συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ.Στ.Δήμα.
Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2005, ο Πρόεδρος της FACE Gilbert de TURCKHEIM, ο Αντιπρόεδρος Νικ.Παπαδόδημας και ο Γεν.Γραμματέας Yves Leqocq, συναντήθηκαν με τον κ.Σταύρο Δήμα Επίτροπο για το περιβάλλον και συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που αφορούν το κυνήγι και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για την εξασφάλιση ενός αειφόρου κυνηγιού και την βελτίωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.
Ο Επίτροπος αναγνώρισε τον ρόλο του διαχειριστή που έχει ο κυνηγός μέσα στη φύση και στο περιβάλλον και έδωσε την πλήρη στήριξη του για την νομική κατοχύρωση του Ερμηνευτικού Οδηγού της Οδηγίας για τα πουλιά, ο οποίος, μετά από πολυετή επεξεργασία, έρχεται συχνά να λύσει πολλά θέματα ερμηνείας που αποτελούσαν σημεία τριβής και δικαστικών προσφυγών. Επίσης, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον καθοριστικό ρόλο των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον τομέα της συλλογής στοιχείων και αποδέχθηκε την πρόσκληση να παρευρεθεί στην Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα την άνοιξη του 2006 και η οποία θ’ αποτελέσει την έναρξη του μεγάλου Πανευρωπαίκού Προγράμματος καταμέτρησης της κυνηγετικής κάρπωσης ως εργαλείο εκτίμησης της κατάστασης των τάσεων των πληθυσμών των θηρεύσιμων ειδών.
Ο Πρόεδρος της Κ.Σ.Ε. Νικ.Παπαδόδημας είχε την ευκαιρία, μετά το πέρας της συνάντησης με την FACE να ευχαριστήσει τον κ.Επίτροπο για την αποδοχή της πρόσκλησης να παρευρεθεί στην Διάσκεψη της Αθήνας, πράγμα που αποδίδει ιδιαίτερο κύρος τόσο στη Διάσκεψη όσο και στη χώρα μας που θα διοργανώνει αυτή την σημαντική Διάσκεψη.
Επίσης ο Πρόεδρος της Κ.Σ.Ε. ενημέρωσε τον κ.Επίτροπο για το πολυσήμαντο και πολύπλευρο έργο της που παράγουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στη χώρα μας με στόχο την διαφύλαξη και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και το οποίο έχει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια ο κ.Επίτροπος ενημερώθηκε για το επίσης σημαντικό έργο που γίνεται από τις Ελληνικές Κυνηγετικές Οργανώσεις στον τομέα των Επιστημονικών Προγραμμάτων, που αποτελούν προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, πράγμα που απετέλεσε και ένα από τα κριτήρια επιλογής της Ελλάδος γι’ αυτή την Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη.