ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κατανομή αξιωμάτων
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαϊου 2005, είναι οι παρακάτω:
Πρόεδρος – Συμεών Γαβριηλίδης του Κων/νου
Αντιπρόεδρος – Απόστολος Κοκκαλιάρης του Φιλίππου
Γεν.Γραμματέας – Χαράλαμπρος Βενετικίδης του Θεοδώρου
Κοσμήτωρ – Γεώργιος Κουτρουμάνης του Αναστασίου
Ταμίας – Εμμανουήλ Γαλανομάτης του Γεωργίου
Σύμβουλος – Κυριάκος Κοκιρδάκης του Γεωργίου
Σύμβουλος – Κωνσταντίνος Κασιάρας του Θεοδώρου
Σύμβουλος Κωνσταντίνος Κακάσης του Βασιλείου
Σύμβουλος – Γεώργιος Τσιάμης του Ιωάννη

Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος – Θεόδωρος Χρυσοχόος του Δημητρίου
Μέλος – Χρήστος Τσιτινίδης του Νικολάου
Μέλος – Παντελής Βασιλειάδης του Αγγέλου

Ο Πρόεδρος – Συμεών Γαρβιηλίδης
Ο Γεν. Γραμματέας – Χαράλαμπος Βενετικίδης