ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας.

Και φέτος η ΚΟΜΑΘ χορηγός στην κεντρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας καθιερώθηκε πριν αρκετά χρόνια ως μια προσπάθεια ανάδειξης της πολύπλευρης σημασίας των Δασών και του δασικού περιβάλλοντος γενικότερα.
Οι δασικοί φορείς της χώρας μας κάθε χρόνο διοργανώνουν εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Τα προβλήματα, όμως, των ελληνικών δασών, δυστυχώς, αντί να μειώνονται, συνεχώς οξύνονται, παίρνοντας συχνά τη μορφή δυσεπίλυτου προβλήματος.
Τα προβλήματα των ελληνικών δασών, εκτός εκείνων που πολιτικές επιλογές δεν επιτρέπουν να επιλυθούν, αντιμετωπίζονται σήμερα μέσα από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης. Η διαχείριση και ο καθορισμός των διαχειριστικών σκοπών αποτελούν εχέγγυα αποτελεσματικής προστασίας.
Η θεώρηση αυτή αποτελεί πάγια θέση των κυνηγετικών οργανώσεων και για το λόγο αυτό η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης εργάζεται συστηματικά, με τη συμβολή πλήθος ειδικών συνεργατών και δασικών φορέων για την ανάπτυξη της θηραματοπονίας, μέσα από την εξασφάλιση της πολυλειτουργικότητας των δασικών οικοσυστημάτων, της λεγόμενης δασοπονίας πολλαπλών σκοπών.
Ο κυνηγός λοιπόν εργάζεται για να έχει δικαίωμα στην κάρπωση, εξασφαλίζοντας πρώτιστα την ύπαρξη αντικειμένου για κάρπωση. Και κυρίαρχη άποψη είναι να μην παίρνουμε τίποτε από τη φύση (ούτε φρούτα, ούτε κτηνοτροφικά προϊόντα, ούτε ψάρια, κλπ) να συμφωνήσω ότι το κυνήγι είναι πλεονασμός. Αλλά το κυνήγι είναι ένα εργαλείο διαχείρισης, όπου διαμορφώνει συνθήκες για την ανάπτυξη της άγριας ζωής. Συνδυασμένα η επιστήμη και η δράση των χρηστών δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ο κυνηγός να καρπώνεται από το «περίσσευμα». Για τη διασφάλιση αυτού του «περισσεύματος» εισηγείται στην πολιτεία νόμους και ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά χρόνο, χώρο και αριθμό θηραμάτων την άσκηση του κυνηγίου στη χώρα μας. Η άσκηση της θήρας πρέπει να ασκείται εάν πρέπει, όταν πρέπει και όπου πρέπει. Τη φύση τη βιώνουμε και δεν την κοιτάμε μέσα σε αποστειρωμένη γυάλα.
Ειδικά για την Ελλάδα, ο πλούτος σε αριθμό ειδών πανίδας και χλωρίδας, αλλά και η καλή εν γένει κατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια της δασικής επιστήμης και πράξης και στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας σε σχέση με το «τεχνητό» περιβάλλον της Ευρώπης. Πλεονέκτημα που οφείλουμε να διατηρήσουμε μέσα από πλήρως καταρτισμένα σχέδια διαχείρισης.
Για το λόγο αυτό και φέτος η ΚΟΜΑΘ με χαρά συμμετέχει στηρίζοντας οικονομικά την κεντρική εκδήλωση των δασικών φορέων στην που γίνεται στη Θεσσαλονίκη (21/3, ώρα 18.00 Αιθουσα Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής) με θέμα «Ο ρόλος του δάσους στη σύγχρονη κοινωνία».

Η ΣΤ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην αειφορική προστασία των δασών και με τους 61 κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας της, τα 60.000 μέλη τους, αλλά και με τη βοήθεια κάθε φορέα ή μεμονωμένου πολίτη εντείνει τις ενέργειες της για την εξασφάλιση στο μέτρο του δυνατού, όλων των παραγόντων που συνδυαζόμενοι εξασφαλίζουν στο δάσος το ρόλο του.

Η 21η Μαρτίου, που είναι η αρχή της άνοιξης, ας αποτελέσει αφορμή για ανθηρή ενασχόληση με το ζήτημα της προστασίας των δασών, με αειθαλείς σοβαρές ενέργειες. Τα δάση στη χώρα μας πάντοτε θα κινδυνεύουν, είτε από φυσικά αίτια, είτε κυρίως από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η δισυπόστατη, όμως, φύση του Έλληνα πολίτη και της ελληνικής πολιτείας, ως προστάτη και ως απειλή ταυτόχρονα του δάσους πρέπει επιτέλους να αλλάξει, εξαλειφόμενης της απειλής.