ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 7,8,9 και 26 του καταστατικού του Κυνηγετικού Συλλόγου με την υπ’ αριθμ.03/3/2005 απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου καλούνται τα Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου μας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10-4-2005 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του παλαιού Γυμνασίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 17-4-2005 στην ίδια αίθουσα την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με οσαδήποτε Μέλη παραστούν.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2.      Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προς διενέργεια αρχαιρεσιών
3.      Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.      Απολογισμός έργου Δ/κου Συμβουλίου για το έτος 2004
5.      Έγκριση απολογισμού 2004 και Προϋπολογισμού 2005
6.      Απαλλαγή από κάθε Διοικητική και Οικονομική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
7.      Διάφορα θέματα τυχόν προτάσεις κυνηγών
8.      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
9.      Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την κάλυψη αξιώματος στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να καταθέσουν ενυπόγραφη αίτηση στα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου από 12-3-2005 έως και 27-3-2005 κάθε πρωί 10-12
10.      Για να ψηφίσουν τα μέλη πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου και να είναι θεωρημένη το έτος 2004-2005.
Ο Πρόεδρος – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΘΩΜΑΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ