ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
IΔΡΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ»

Με την υπ’ αριθμ. 4069/2004 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ με αριθμό καταχώρησης στα βιβλία των σωματείων 25398/10-09-2004 αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΝΗΓΩΝ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ» με έδρα τη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού Φιλιππιάδας Χαίρωμα Αττικής.
Ο σύλλογος θα έχει τον διακριτικό τίτλο: ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του συλλόγου είναι:
1.      Η έρευνα, η μελέτη, η επιστημονική παρακολούθηση και τεκμηρίωση της αναπαραγωγής, της μεταναστεύσεως, των βιολογικών συνηθειών της μπεκάτσας και η προάσπιση και προβολή των στόχων των κυνηγών του είδους αυτού.
2.      Η πληροφόρηση και η ενημέρωση των Ελλήνων κυνηγών της μπεκάτσας για τις βιολογικές συνήθειες, τις μεταναστεύσεις, τις πληθυσμιακές μεταβολές, τους όρους κυνηγίου, τις αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση των στόχων της προηγούμενης παραγράφου.
3.      Την διατύπωση και υποβολή προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος προτάσεων για την λήψη μέτρων και την υλοποίηση ενεργειών που αποσκοπούν στην υλοποίηση των στόχων του σωματείου.
4.      Γενικότερα οι ενέργειες και δραστηριότητες του Σωματείου δεν πρέπει να είναι αντίθετες προς τις θέσεις, την θηραματική πολιτική και τις ενέργειες της Κ.Σ.Ε.ή να δημιουργούν προβλήματα στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κ.Σ.Ε.
5.      Μέσα για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου είναι η συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, η συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητικούς και λοιπούς σχετικούς φορείς η με φυσικά κατάλληλα πρόσωπα, η σύσταση θηραματολογικής μονάδας από ειδικευμένους επιστήμονες, η άντληση και ανάλυση στοιχείων από ξένα ινστιτούτα και ομίλους, η διοργάνωση συνεδρίων και αγώνων.

Από την 1η γενική συνέλευση που έγινε στις 7-10-04 κατόπιν αρχαιρεσιών εξελέγη το κάτωθι Δ.Σ.:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλλας Νίκος του Γεωργίου
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσούνης Βασίλειος του Παναγιώτη
ΤΑΜΙΑΣ: Κυριακόπουλος Νικόλαος του Κλεομένη
ΜΕΛΗ: Χρυσοβεριδης Νικόλαος του Γεωργίου
Κωστάκης Ανδρέας του Γεωργίου

Πληροφορίες: τηλ. 6932405873 – 6972253253 - 6932202236