ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ.
Στις 29/04/2004 ημέρα Πέμπτη συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την εντολή που έδωσε η Γενική Συνέλευση που έγινε στις 25/04/2004 (άρθρο 9 προ.4 του καταστατικού) το νέο Δ.Σ.
Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Σκύρου έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ – ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΕΛΕΝΤΗΣ Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΣΙΜΟΣ Α.