ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Παρασκευή 20-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας
Με επιτυχία έγινε η τακτική Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας την Κυριακή 23 Μαΐου με την συμμετοχή όλων [ 20 τον αριθμό ] των κυνηγετικών Συλλόγων της δύναμής της και στην οποία τονίσθηκε η αποφασιστικότητα όλων των παραγόντων που ασχολούνται με τα κοινά του κυνηγιού, για την προάσπιση των συμφερόντων της θήρας και την πορεία των κυνηγετικών οργανώσεων προς την καλύτερη προστασία και ορθολογική διαχείριση όχι μόνο του θηραματικού μας πλούτου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες στις οποίες αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι :
ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο