ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
1ου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας και του καταστατικού του Συλλόγου συγκαλείται Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου την 30ή Μαϊου 2004, ημέρα Κυριακή και ώρα 9η πρωινή, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, οδός Δ.Ομ.Σκυλίτση 19, Πειραιάς (πλησίον Πλατείας Ιπποδαμείας) με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:
- Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνελεύσεως
- Έγκριση απολογισμού έτους 2003 και προϋπολογισμού έτους 2004
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών
- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για τον Σύλλογο.
Αν κατά την άνω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 6/6/2004, στον αυτό τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.2 του Καταστατικού με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετά δηλώσεως Ν.1599/1986, που πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι και της 14ης Μαϊου 2004 και ώρα 20.00 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου και εισόδου στην αίθουσα Γενικής Συνέλευσης έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη επιδεικνύοντας στην Εφορευτική Επιτροπή θεωρημένη άδεια θήρας έτους 2003-2004 και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Ο Πρόεδρος – Η.ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
Ο Γεν.Γραμματέας – Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ