ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Κορωπί 16 Απριλίου 2004
Αρ.πρωτ.25

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι άλλαξε η σύνθεση του Δ.Σ.του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, στις 30 Μαρτίου 2004

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος      ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος      ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος του Αθανασίου
Γεν.Γραμματέας      ΑΓΓΕΛΗΣ Κωνσταντίνος του Χρήστου
Κοσμήτωρ      ΜΑΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Μέλη      ΤΣΟΥΚΑΣ Παναγιώτης του Δημητρίου
     ΤΣΕΒΑΣ Μιχάλης του Ευαγγέλου
     ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γεώργιος του Αναστασίου
     ΑΓΓΕΛΗΣ Αντώνιος του Νικολάου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ Ιωάννης του Σωτηρίου
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Αθανασίου
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΕΚΚΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου
ΓΚΙΚΑΣ Βασίλειος του Παναγιώτη

Ο Πρόεδρος – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Γεν.Γραμματέας – ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ