ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Τετάρτη 18-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοίνωση Τύπου
Της επίσκεψης της Κ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.Σάββα Τσιτουρίδη

Το Προεδρείο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος επισκέφθηκε σήμερα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σ.Τσιτουρίδη, με σκοπό να θέσει υπόψη του κ.Υπουργού τα άμεσα και επείγοντα κυνηγετικά θέματα και να του ζητηθεί η στήριξη του στην αναζήτηση λύσεων στα θέματα αυτά.
Η συζήτηση αποδείχθηκε πολύ επικοδομητική, οι δε θέσεις του κ.Υπουργού καταγράφονται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικές αφού αναγνωρίστηκε η σημαντική συμβολή της Κ.Σ.Ε. στην αντιμετώπιση των θεμάτων του κυνηγίου λόγω των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που διαθέτει η Συνομοσπονδία αλλά και των επιτυχών χειρισμών που έχει επιδείξει μέχρι τώρα και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη της συνέχισης της αποδοτικής αυτής συνεργασίας με το Υπουργείο.
Ειδικότερα συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, ο τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των επειγόντων προβλημάτων που προκύπτουν από την προειδοποιητική επιστολή της Ε.Ε. για θέματα κυνηγίου, υπήρξε θετική αντιμετώπιση του θέματος της Θηροφυλακής των κυνηγών και τέθηκαν οι βάσης μιας συνεχούς συνεργασίας για την καλλίτερη αντιμετώπιση των θεμάτων της θήρας στα πλαίσια πάντα της προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος που είναι κοινοί στόχοι του Υπουργείου και των Κυνηγετικών Οργανώσεων της Χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΝΙΚ.ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΙΩΑΝ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ