ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 16-9-2019
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Ειδική έρευνα για τις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων κυνηγών
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και ο Τομέας Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεξάγουν ειδική έρευνα με σκοπό:
-      να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης των νέων κυνηγών
-      να διερευνηθούν οι παράγοντες ανάπτυξης του κυνηγετικού ενδιαφέροντος μεταξύ των νέων στην Ελλάδα.

Έγινε αποστολή των ερωτηματολογίων στις κατοικίες πολλών νέων κυνηγών οι οποίοι έλαβαν άδεια θήρας για πρώτη φορά την κυνηγετική περίοδο 2002–03.
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται και παραδίδονται στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο ή τον ομοσπονδιακό θηροφύλακα.
Στους κυνηγούς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο παραδόθηκαν συμβολικά φυσίγγια προσφορά των εταιριών:
“ΔΟΡΚΑΣ”, “JORDAN” ΜΗΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ, “ΚΑΛΚΟ”
“ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ”, “ΠΥΡΚΑΛ”, “M. Γ. ΚΥΡΓΙΑΣ”, “STOKAS”, “TOURIS”.

Η ΚΟΜΑΘ ευχαριστεί θερμά τις ανωτέρω εταιρίες και τον πρόεδρο της ΠΕΒΕΚΕ κ. Μηνά Ιορδάνογλου για τη συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστεί όμως ιδιαίτερα και τους νέους κυνηγούς που με ενδιαφέρον συμμετέχουν στο εν λόγω ερευνητικό έργο.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι απόψεις και τα χαρακτηριστικά των νέων κυνηγών αποτελούν σοβαρά στοιχεία για το μέλλον της θήρας στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό άλλωστε πραγματοποιείται η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Η ΚΟΜΑΘ συνεχίζει την ενημέρωση σε σχολεία της Μακεδονίας     

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει την ενημέρωση σε σχολεία της Μακεδονίας πάνω σε ζητήματα σχετικά με την άγρια πανίδα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόσφατα πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις σε μαθητές και μαθήτριες των εξής σχολείων:
·      1ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο το «το Δάσος είναι η ζωή μας»
·      1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς σε αντίστοιχο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
·      Δημοτικό σχολείο Καψοχωρίου Ημαθίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ. Παιδείας με τίτλο «Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης»

Η ενημέρωση γίνεται από Δασολόγους Θηραματολόγους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και συνδυάζεται με παρουσίαση ειδικών slides, διανομή πληροφοριακού υλικού.
Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~