ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ FORUM ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
 

Φωτοστιγμές

Προτάσεις

Βιβλία

Δημοψηφίσματα

Σχετικοί κόμβοι

Καιρός

Διαφημίσεις - πελάτες

Συνδρομές

Αναζήτηση

Κυνηγετικοί σύλλογοι

Δασαρχεία

Θηροφύλακες

Επικοινωνία

Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 
Δευτέρα 18-6-2018
 
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας:
Παντελής Καμπόλης
Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών: Η συχνότητά τους – Δασικές πυρκαγιές και αριθμοί

Γράφει ο Γ. Πετράκης Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο - Πρόεδρος Κ.Σ. Αιγάλεω

Όπως όλες οι πυρκαγιές, έτσι και στις δασικές πυρκαγιές τα αίτια θα μπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω περιπτώσεις:

Φυσικά αίτια
Στα φυσικά αίτια θα μπορούσαν να καταταχθούν πυρκαγιές από κεραυνούς, θραύσματα μπουκαλιών, κ.λ.π. Αυτές σαν ποσοστό είναι πολύ λίγες και δεν ξεπερνούν το 3%.

Εμπρησμούς από αμέλεια
Στους εμπρησμούς από αμέλεια κατατάσσονται πυρκαγιές από απόρριψη τσιγάρου, καύση καλαμιών, σκουπιδιών και ξερών χόρτων, από σκουπιδότοπους, βολές των Ενόπλων Δυνάμεων, από καλώδια του ηλεκτρικού, από θέρμανση και παρασκευή φαγητού στην ύπαιθρο, από κάπνισμα μελισσών, κ.λ.π. Οι πυρκαγιές από αμέλεια αποτελούν τη βασική αιτία των δασικών πυρκαγιών, με ποσοστό βεβαιωμένων περιπτώσεων περίπου το 50%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΙΤΑ


Εμπρησμούς από πρόθεση
Το αίτιο αυτό είναι το πλέον καταστροφικό και προκαλεί το 30% περίπου των δασικών πυρκαγιών. Συνήθως οι εμπρηστές λαμβάνουν μέτρα και επιλέγουν τις κατάλληλες ημέρες που ευνοούν τη γρήγορη και μεγάλη εξάπλωση. Ο εμπρησμός από πρόθεση με πολλούς τρόπους και επινοήσεις, γίνεται για την δημιουργία βοσκοτόπων, για οικοπεδοποίηση, για λόγους αντεκδίκησης, για βλάβη του τουρισμού ή της ασφάλειας της χώρας, κ.λ.π.
Παρατηρούμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των δασικών πυρκαγιών προέρχεται από τον παράγοντα άνθρωπο. Η ανθρώπινη βούληση (πρόθεση) ή η ανθρώπινη αδιαφορία (αμέλεια) είναι η κύρια αιτία των δασικών πυρκαγιών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι για τον έλεγχο υποθέσεων συνήθως χρησιμοποιούμε ως επίπεδο σημαντικότητας το 5% θεωρώντας ότι επαληθεύεται μια υπόθεση όταν σύμφωνα με αυτή εξηγείται το 95% των περιπτώσεων, καταλαβαίνουμε πόσο μικρό είναι το ποσοστό των πυρκαγιών από φυσικά αίτια 2% με 3% περίπου.

Χρονική συχνότητα των δασικών πυρκαγιών
Υπάρχει η αντίληψη στη χώρα μας ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αντίληψη αυτή δεν στερείται ουσίας, γιατί σχέση με το διάγραμμα βροχής – θερμοκρασίας (ξηροθερμική καμπύλη) που αναλύεται στο 6ο κεφάλαιο, το οποίο σπάνια εμφανίζει ξηροθερμικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και δεν είναι σπάνιες δασικές πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου ή του Μαΐου, ιδίως κατά τα ξηρά έτη. Κατά μέσο όρο περίπου, το 80% των δασικών πυρκαγιών και μάλιστα οι πιο καταστροφικές, συμβαίνουν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου έως και 31ης Οκτωβρίου και μόνο το 20% κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
Ως προς την ώρα έναρξης των δασικών πυρκαγιών, το 90% περίπου συμβαίνει από 08:00 έως 23:00, με μέγιστο 10% στο χρονικό διάστημα από 14:00 έως και 15:00 και ελάχιστο 1% μεταξύ 05:00 και 06:00. Το φαινόμενο αυτό έχει σαφή σχέση με την ημερήσια πορεία της διακύμανσης της σχετικής υγρασίας του αέρα.

Συχνότητα δασικών πυρκαγιών
Η παρούσα πρόχειρη μελέτη συχνότητας των δασικών πυρκαγιών της χώρας μας, αναλύει τα έτη από 1990 έως και 1998. Θεωρείται πρόχειρη, διότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα αναλυτικά κατά νομό στοιχεία για το χρονικό διάστημα από 1/1/1997 έως και 30/4/1998 καθώς και από 1/11/1998 έως 31/12/1998. Επίσης, τα στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας για τα έτη 1990 έως 1996 δεν είναι πλήρη και πυρκαγιές για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί δελτία στην Διεύθυνση Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος δεν περιέχονται ούτε ως αριθμός, ούτε ως έκταση π.χ. μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης του 1995).

Η εκτίμηση της συχνότητας των δασικών πυρκαγιών βασίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και της Γ.Δ.ΧΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκτίμηση της συχνότητας των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στην εξαγωγή των παρακάτω δεικτών:

1.      Καμένη έκταση (σε στρέμματα) ανά πυρκαγιά.
2.      Καμένη έκταση (σε στρέμματα) ανά 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα (10 km2) δασών και δασικών εκτάσεων.
Ο πρώτος δείκτης μας δίνει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού καταστολής, ο δεύτερος την προξενούμενη ζημιά από τις δασικές πυρκαγιές σε συγκρίσιμα μεγέθη και ο τρίτος την ασκούμενη πίεση από τις δασικές πυρκαγιές.

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται:
1.      Τα υπάρχοντα συνολικά στοιχεία των ετών 1990 έως 1998 κατά νομό, με τις εξής κατατάξεις:
·      Κατά αλφαβητική σειρά νομού
·      Κατά αριθμό πυρκαγιών
·      Κατά καμένη έκταση ανά πυρκαγιά
·      Καμένη έκταση (σε στρέμματα) ανά 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα (10 km2) δασών και δασικών εκτάσεων
·      Κατά αριθμό πυρκαγιών ανά 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα (10 km2) δασών και δασικών εκτάσεων


©  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση στο διαδίκτυο και σε κάθε έντυπο χωρίς την άδεια του εκδότη.